Viktrola music CD cover

Cover for the music CD and website

Projekt von

Anna Sokolova

Tags
Illustration
Zum Portfolio